مقاله عوامل مرتبط با مرگ کودکان ۱ تا ۵۹ ماهه روستاهای سمنان: مطالعه مورد شاهدی لانه گزیده بر اساس اطلاعات ۱۰ ساله نظام مراقبت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در کومش از صفحه ۲۸۲ تا ۲۸۸ منتشر شده است.
نام: عوامل مرتبط با مرگ کودکان ۱ تا ۵۹ ماهه روستاهای سمنان: مطالعه مورد شاهدی لانه گزیده بر اساس اطلاعات ۱۰ ساله نظام مراقبت
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله میزان مرگ و میر
مقاله مرگ و میر کودک
مقاله کودک
مقاله جمعیت روستایی
مقاله عوامل خطر
مقاله سمنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفری حبیب اله
جناب آقای / سرکار خانم: نوری پور شمس اله
جناب آقای / سرکار خانم: عمادی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: شاکری راضیه
جناب آقای / سرکار خانم: جندقی جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: میرمحمدخانی مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: کاهش مرگ کودکان به عنوان یک تعیین کننده مهم سلامت، از اهداف توسعه هزاره محسوب می شود. مرگ بسیاری از کودکان زیر ۵ سال، پس از گذر از ماه اول زندگی، قابل پیش گیری است. در این مطالعه عوامل مرتبط با مرگ و میر کودکان ۱ تا ۵۹ ماهه جمعیت روستایی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سمنان بررسی شد.
مواد و روش ها: مطالعه با روش مورد شاهدی لانه گزیده و بر اساس اطلاعات ۱۰ ساله نظام مراقبت انجام شد. موارد، شامل کودکانی بودند که مرگشان در فاصله زمانی ۱۳۸۱ الی ۱۳۹۰ ثبت شده بود. به ازای هر مورد، دو شاهد به طور کاملا تصادفی از میان کودکان هم سن که در زمان فوت مورد، هم چنان زنده بودند و در همان روستا سکونت داشتند، انتخاب شد.
یافته ها:داده های ۶۵ مورد و ۱۳۰ شاهد در مطالعه وارد شد. با تطبیق اثر سن و محل سکونت، شانس مرگ ارتباط معنی داری با تغذیه با شیر خشک (p<0.001، OR= 4.14)، وزن کم هنگام تولد (p<0.02، OR= 2.83)، رشد نامطلوب (p<0.001، OR= 7.04) و نارس بودن (p<0.02، OR= 5.08) داشت.
نتیجه گیری: هر یک از عوامل شناسایی شده با شرایطی هم راهی دارند که بر مرگ کودکان بعد از یک ماهگی تاثیرگذارند. انجام تلاش های موثر با تاکید بر شناسایی و مدیریت آن ها برای بهبود شاخص های سلامت کودکان ضروری است.