مقاله عوامل محیطی موثر بر توسعه کارآفرینی تکنولوژیک در صنعت برق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۳ در کیفیت و بهره وری در صنعت برق ایران از صفحه ۸ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: عوامل محیطی موثر بر توسعه کارآفرینی تکنولوژیک در صنعت برق
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارآفرینی تکنولوژیک
مقاله تولید پراکنده برق
مقاله عوامل محیطی
مقاله صنعت برق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی نیا غلامحسین
جناب آقای / سرکار خانم: یعقوبی فرانی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: افشار سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق با استفاده از تکنیک PESTLI به بررسی عوامل محیطی موثر بر تاسیس بنگاه های اقتصادی تولید پراکنده برق توسط بخش غیردولتی پرداخته شد. عناصر اصلی تکنیک که یک مدل راهنمای کلان سیستم برای شناسایی عوامل محیطی موثر بر هر پدیده ای است، شامل عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری، قانونی و بین المللی می باشد. پس از شناسایی سنجه های پژوهش، این سنجه ها در قالب پرسشنامه تنظیم و مورد سوال جامعه آماری تحقیق قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق، چهل نفر از مالکان کسب وکار و موسسین بنگاه های اقتصادی ای بودند که تولید برق را توسط مولدهای مقیاس کوچک و به صورت پراکنده و در محل مصرف انجام می دهند، ضمنا از آنجایی که جامعه مورد نظر محدود بود حجم نمونه موردنیاز برای پژوهش، برابر حجم جامعه در نظر گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد عوامل اقتصادی با رتبه میانگین بسیار بالاتر از سایر عوامل، موثرترین بعد بین عوامل می باشد و پس از آن عوامل بین المللی، عوامل قانونی/اداری و عوامل مرتبط با سیاست ها دارای رتبه میانگین نزدیک به هم بوده و در نهایت نیز عوامل تکنولوژیک و عوامل اجتماعی در رتبه های آخر تاثیرگذاری قرار گرفته اند.