سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

کرمعلی نادری –

چکیده:

این تحقیق در راستای شناخت میزان تأثیر آمیخته های بازاریابی در کسب موفقیت در مناقصات داخلی و بین المللی شرکت ملی حفاری ایران تحت عنوانعوامل مؤثر موفقیت در مناقصات داخلی و بین المللی صنعت حفاری از دیدگاه آمیخته های بازاریابی صورت پذیرفته است. فرضیات تحقیق با الهام گرفتن از آمیخته های بازاریابی و مبتنی بر هفت آمیخته بازاریابی است . لذا هدف از این تحقیق نیز بررسی علمی و میدانی عملکرد شرکت ملی حفاری ایران از آغاز عملیات اجرائی مبتنی بر راهبرد کلان خروج از مرزهای کشور جهت کسب بازار های بالقوه موجود ، ارائه خدمات حفاری و فنی وابسته به آن و همچنین حضور فعال در پروژه های بیع متقابل در ایران بصورت کاربردی بوده است .اصولاً آمیخته های بازاریابی جهت هر چه بهینه نمودن و استفاده حداکثری از کلیه توانائیها و قابلیتهای موجود در یک واحد تولیدی و خدماتی وبعبارت دیگر تمامی اشخاصی که با مشتری سروکار دارند بکار گرفته می شوند و در شرکت ملی حفاری ایران بیشترین نمود آمیخته های بازاریابی را می توان همانا تجربه طولانی مدت آن ، در دسترس بودن انواع دکلهای حفاری و تجهیزات خدمات فنی لازم ، بکارگیری روشهای نوین و استاندارد در صنعت حفاری ، همچنین بعد از تشکیل و راه اندازی اداره بازاریابی و همکاریهای بین المللی بعنوان مجری یکی از آمیخته های بسیارمهم بازاریابی که همانا تبلیغات می باشد آغاز و در خصوص توانائیهای شرکت و شناساندن آنها بعنوان یکی از بزرگترین شرکتهای حفاری در منطقه خاورمیانه با دارا بودن ۵۲ دستگاه حفاری ( ۴۹ دستگاه حفاری خشکی و ۳ دستگاه حفاری دریائی ) و ارائه کننده کلیه خدمات فنی حفاری مورد نیاز پروژه های حفاری در اقصی نقاط ایران و همچنین دیگر کشورهای همجوار به گسترش فعالیتها اقدام گردیده است . تیقفوم بنابراین منظور آزمون علمی آمیخته های مذکور در شرکت و اثر بخشی آنها در موفقیت و عدم در کسب مناقصات حفاری و خدمات فنی وابسته به آن جامعه آماری فرضی و درون سازمانی انتخاب و نمونه منتخبی که در ارتباط با مناقصات بودند انتخاب شده و عملیات پیمایش اساس آزمون از طریق تهیه و توزیع پرسشنامه برنامه ریزی و اجرا گردید ، در این تحقیق از روش آماری توصیفی و بر اساس طیف لیکرت بهره گیری شده و نهایتاً تأثیر هر یک از آمیخته ها با توجه به آزمون های مورد نظر بررسی و نتائج حاصل و ناشی ازمؤلفه های اثر بخش مکان ، کارکنان ، خدمات ( محصول ) ، قیمت ، دارائیهای فیزیکی و فرآیند عملیات در فرضیه های پیش بینی شده تحقیق مورد ارزیابی واقع گردیدند