سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا افضلی – دانشجوی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی ایران نژاد – دانشیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امیررضا آزادمهر – استادیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این پژوهش، فرآیند استخراج حلالی مس از محلول های آبی، توسط ترکیب مشخصی از حلال های آلی تری بوتیل فسفات (TBP) و دی اتیل هگزیل فسفریک اسید (D2EHPA) به همراه متیل ایزوبوتیل کتون (MIBK) بررسی گردیده است. تأثیر پارامترهای استخراجی از جمله: pH، درصد ترکیبات حلال های آلی، نسبت فازهای آبی و آلی (A:O)، نقش استات سدیم (CH(3)COONa) و هیدوکلریک اسید (HC1) بر درصد استخراج مس، از جمله موارد مورد مطالعه بوده است. بر اساس نتایج بدست آمده، در ۵pH و در حضور یک میلی مول استات سدیم و نسبت حلال های آلی TBP:MIBK برابر ۷:۳، به همراه ۱۵ درصد D2EHPA رقیق شده در کروزن و نسبت فازی ۱:۱ تا بیش از ۹۹% امکان استخراج مس وجود دارد و ضریب توزیع ماکزیمم می گردد.