سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رو ح اله رجبی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
سیدعلی نورحسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده:

اثرات خطرناک کاربرد آفتکشها، برهم خوردن تنوع زیستی، آلودگی اکوسیستم، آب، خاک و تأثیرات سوء بر موجودات غیر هدف به ویژه بر انسان و حیوانات اهلی است که ترویج و گسترش روش‌های مبارزه بیولوژیک به عنوان جانشینی برای مبارزه شیمیایی را سبب شده است. در این مطالعه تلاش بر آن است که با انتخاب نمونه مناسب از کشاورزان استان‌ گیلان عوامل مؤثر بر پذیرش‌ روش‌های بیولوژیک تعیین شود. این تحقیق به روش تحقیق پیمایش توصیفی در شهرستانرضوانشهر (استان گیلان) در سال ۱۳۸۹ انجام شد. نتایج نشان داد که بین میزان رهبریت افکار جهت پذیرش مبارزه بیوبوژیک با کرم ساقه خوار برنج توسط زنبور تریکوگراما و متغیرهای میزان ارتباط با شهر، میزان ارتباط با مرکز خدمات کشاورزی، میزان مشارکت اجتماعی و میزان شرکت در کلاسهای آموزشی-ترویجی با احتمال ۹۹ % رابطه آماری معنی داری وجود دارد در حالی که رابطه آماری معنی داری بین میزان رهبریت افکار و متغیرهای فاصله مرکز خدمات تا مزرعه ، میزان مشارکت افراد خانواده در کشاورزی و میزان دسترسی به نهاده های کشاورزی وجود ندارد