سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فاطمه ثقفی – استادیار، گروه علوم و فناوری شبکه، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران،
ناهید بزرگخو – کارشناس مرکز تحقیقات مخابرات ایران
اکبر کاری – عضو هیات علمی، دانشکده برق، دانشگاه هوایی شهید ستاری

چکیده:

برند یکی ازمهمترین عناصر در بازاریابی و موفقیت یک شرکت محسوب می شود. برند تصویری در ذهن طرفداران ایجاد می کند که باعث ارتباط عمیق آنها با شرکت می شود. موفقیت یک برند در دو مرحله قابل اندازه گیری است یکی مرحله پیدایش محصول و دیگری در مرحله تداوم چرخه حیات محصول. در مرحله تدوام حیات محصول، موفقیت یک برند رابطه نزدیکی با کیفیت ارائه پشتیبانی محصولات و خدمات مربوطه دارد. در این مورد تحقیقات زیادی انجام شده است اما در حوزه بررسی برند در مرحله پیدایش محصول و به عبارتی معرفی برند برای محصولات در سطح ملی و قبل از آنکه شرکت متولی حیات محصول مشخص باشد هنوز مطالعه ای انجام نشده است. مقاله حاضر عوامل مؤثر بر موفقیت یک برند در مرحله پیدایش محصول در سطح ملی را بررسی و طبقه بندی کرده و به عنوان مورد مطالعه، موفقیت برند سیستم عامل بومی متن باز بررسی شده است. این مطالعه از آن جهت که شرکت متولی حیات نرم افزار باید نه خصوصی باشد و نه وابسته به دولت، حائز اهمیت است. شواهد حاکی از پذیرش برند زمین در میان ذینفعان سیستم عامل بومی است.