سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عدنان مرادیان – پژوهشگاه نیرو
فرید دلیجانی – شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی
فاطمه اختیاری کشکی – شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی

چکیده:

آمونیاک، اکسیژن و آلیاژ بکار رفته در لوله های کندانسوراز جمله مواردی هستند که مثلث خوردگی را بوجود می آورند .برای کاهش خوردگی م یبایست به نحوی عمل کرد تا این عوامل فوق الذکر در کنار هم قرار نگیرند وبرای این منظور چون نمی توان براحتی آلیاژ لول ههای کندانسور را تغییر داد لذا دو عامل دیگر یعنی آمونیاک و اکسیژن را می بایست از بین برد . در این کار پژوهشی به بررسی فرآیند حذف کاتالیستی اکسیژن محلول توسط تزریق هیدروژن و عوامل موثر در راندمان آن پرداخته شده است