سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حمزه صمدی میارکلائی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

بهره وری یک عامل کلیدی مؤثر در پیشرفت اقتصادی است، چه برای یک صنعت و چه برای یک ملت. بهره وری با درآمد واقعی کارکنان و سطح زندگی افراد یک جامعه ارتباط دارد. افزایش سطح بهره وری موجب افزایش دستمزدها و کاهش قیمت های محصولات و در نهایت افزایش سطح زندگی عموم مردم و افزایش رفاه عامه خواهد شد. رشد بهره وری که ناشی از پیشرفت های تکنولوژی است، یکی از پویاترین نیروهایی است که به رشد اقتصادی دامن می زند، بهره وری از یک سوء عامل ارتقای سطح زندگی و کاهش نرخ تورم است و از طرف دیگر، موجب تغییر در قیمت های نسبی، افزایش در تولید واقعی و کاراتر ساختن تخصیص منابع می شود. در یک کلام، امروزه رشد اقتصادی کشورها در گرو آهنگ رشد بهره وری آنان است. در این مقاله، ابتدا به تعریف و مفهوم بهره وری پرداخته شده و سپس، برخی از عوامل مؤثر بر بهره وری از قبیل: سیستم های اطلاعات مدیریت، اقتصاد، انرژی، مهندسی صنایع، تعیین جایزه کیفیت، نظام های مدیریت ارگانیکی و مکانیکی، هماهنگی اهداف فردی و سازمانی، تضاد وتعارض، فرهنگ بهره وری، فناوری، برنامه های کاری، طراحی شغل، حقوق و دستمزد و پاداش، ارگونومیکز، مدیریت و سازماندهی مجدد مورد مطالعه قرار گرفته است و در انتها به بحث، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها پرداخته شده است.