سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمانه محمدابراهیم زاده – کارشناسی ارشد شیمی کاربردی

چکیده:

پسابهای صنعتی درصنایع شیمیایی و دارویی بخصوص درواحدهای پتروشیمی و صنایع لبنی بعضا شامل ترکیبات آلی سمی و خطرناک می باشند که تصفیه این نوع پسابها نیاز به تکنولوژی پیشرفته ای دارد ازجمله سیستم تصفیه فاضلاب به روش SBR که درمقایسه با روشهای سنتی مزایای زیادی دارد هدف ازاین تحقیق بررسی کاربرد پذیری روشهای تصفیه پساب میباشد دراین مقاله برخی پارامترهای بهره برداری درتصفیه پساب به روش SBR مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و مدلی برای کارگاه های کوچک درآن ارایه شده است SBR می تواند به عنوان جایگزینی برای سیستمهای متعارف جهت تصفیه بیولوژیکی فاضلابهای خانگی و صنعتی باشد SBR درمقایسه باسایرروشها درمجتمع تصفیه پساب شیمیایی عملکرد نسبتا کارامد را دارد.