سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محدثه صفارزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع چوب وکاغذ
محمدرضا ماستری فراهانی – استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ
اصغر امیدوار – استاد گروه علوم و صنایع چوبو کاغذ

چکیده:

فراورده چندسازه چوب – پلاستیک از پلاستک و مواد لیگنوسلولزی یا ذرات چوب ساخته می شود و به علتجذب آب کمی که نسبت به چوب دارد درداخل وخارج ساختمان قابل استفاده است مقاومت به پوسیدگی فراورده چندسازه پلاستیک تحت تاثیر عوامل محیطی و خصوصیات ساختمانی آن که برجذب آب موثر است می باشد دراین مبحث خصوصیات ساختمانی موثر بر مقاومت به پوسیدگی پرداخته شدها ست.