مقاله عوامل خطر شکست درمان و عود در تب مالت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۴۷ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: عوامل خطر شکست درمان و عود در تب مالت
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بروسلوز
مقاله عود
مقاله عوامل خطر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرازی علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: زرین فر نادر
جناب آقای / سرکار خانم: دیدگر فرشیده
جناب آقای / سرکار خانم: جباری اصل منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: میرزاجانی پریسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف :شکست درمان و عود یکی از مشکلات عمده در درمان و کنترل تب مالت است. این مطالعه به منظور تعیین عوامل خطر شکست درمان و عود در بیماران تحت درمان بروسلوز انجام شده است.
روش کار :در این مطالعه توصیفی-تحلیلی آینده نگر تعداد ۷۲ بیمار با تشخیص بروسلوز حاد مورد مطالعه قرار گرفت. این بیماران در طی درمان و تا شش ماه از اتمام درمان مورد پی گیری قرار گرفته و بیماران مبتلا به شکست درمان وعود مورد بررسی قرار گرفتند. کلیه داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معنی داری نیز کمتر از ۰٫۰۵ در نظر گرفته شد.
یافته ها: میانگین سنی بیماران
۴۰٫۰±۱۶٫۵ سال بود. از نظر شکست درمان ۶٫۹ درصد و از نظر موارد عود بیماری تا پایان ماه نهم از شروع درمان ۱۲٫۵ درصد عود علائم همراه با افزایش تیتر تست های سرولوژیک داشتند و ۸۰٫۶ درصد درمان موفق داشتند. در این مطالعه جنس مذکر(p=0.026)، تماس شغلی (p=0.005)، تاخیر درمان کمتر از دو هفته (p=0.016)، وجود هپاتواسپلنومگالی (p=0.003)، ترومبوسیتوپنی(۰۲۳٫۰=(p، ۲+ £CRP (p=0.017) و رایت۱٫۳۲۰£ و۱٫۱۶۰£۲-ME  در پایان هفته ششم درمان (p=0.004 وp=0.010 ) به عنوان عوامل خطر بروز شکست درمان و عود بیماری بروسلوز مشخص گردید.
نتیجه گیری: تشخیص و درمان عود و شکست درمان بروسلوز حاد به درستی روشن نمی باشد لذا پیش بینی عود ممکن است در پیش گیری از عود و درمان موثر بیماران مفید باشد.