مقاله عوامل خطر سپتی سمی در کودکان (گزارش کوتاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۱ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۲۶۴ تا ۲۶۹ منتشر شده است.
نام: عوامل خطر سپتی سمی در کودکان (گزارش کوتاه)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سپتی سمی
مقاله عوامل خطر
مقاله کودکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهبری منش علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: موبدی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: علی زاده طاهری پیمانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سپتی سمی از علل مهم مرگ در اطفال است. در این مطالعه فراوانی عوامل خطر سپتی سمی در کودکان بررسی گردید.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی با بررسی پرونده پزشکی تمام بیماران یک ماهه تا ۱۵ ساله مبتلا به سپسیس دارای کشت خون مثبت، بستری در بیمارستان بهرامی در سال های ۹۰-۱۳۸۹ انجام گرفت. اطلاعات مربوط به سن، جنس، بیماری زمینه ای، وسایل پزشکی به کاربرده شده، میکروارگانیسم عامل سپسیس استخراج و در فرم جمع آوری اطلاعات ثبت گردید و سپس آنالیز آماری انجام شد.
یافته ها: از کل ۹۴ بیمار مورد بررسی ۵۴٫۳% پسر، ۵۱٫۱% زیر یک سال، ۵۴٫۳% دارای بیماری زمینه ای (۱۸٫۱% بدخیمی، ۱۱٫۷% بیماری کلیوی) و ۳۴% دارای اختلال رشد بودند، میکروارگانیسم های جدا شده از کشت خون شامل: ۸۲% باکتری گرم مثبت (۶۳٫۸% استاف کواگولاز منفی ۱۰٫۶% استاف اورئوس) بود. کاتتر وریدی محیطی در ۱۰۰%، کاتتر ادراری در ۴٫۳%، شالدون در ۵٫۴%، لوله گذاری داخل تراشه در ۷٫۴%، لوله بینی- معده ای در ۹٫۴% از بیماران وجود داشت. مورتالیتی ۶٫۳% بود.
نتیجه گیری: در بیمارستان بهرامی شیرخوران و بیماران مبتلا به بدخیمی و بیماری کلیوی در خطر بالاتری برای ابتلا به سپسیس قرار دارند و احتمال ایجاد سپسیس با باکتری های گرم مثبت بیش تر است.