مقاله عوامل حفاظت کننده ازدواج در افراد متاهل دارای عوامل خطر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در فصلنامه خانواده پژوهی از صفحه ۳۱ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: عوامل حفاظت کننده ازدواج در افراد متاهل دارای عوامل خطر
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل حفاظت کننده
مقاله ازدواج
مقاله عوامل خطر
مقاله رضایت زناشویی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خالدی شیدا
جناب آقای / سرکار خانم: موتابی فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: پورابراهیم تقی
جناب آقای / سرکار خانم: باقریان فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل حفاظت کننده ازدواج در افراد متاهل دارای عوامل خطر انجام شده است. روش پژوهش کیفی است. در این پژوهش از چک لیست محقق ساخته عوامل خطر و پرسش نامه ۱۱۵ سوالی رضایت زناشویی انریچ استفاده شده است. جهت انتخاب گروه نمونه چک لیست عوامل خطر و پرسش نامه رضایت زناشویی انریچ در بین ۱۰۰ مرد و ۱۰۰ زن متاهل که حداقل ۳ سال از زندگی مشترک آن ها گذشته بود توزیع شد.
از بین این ۲۰۰ نفر ۲۲ نفر که عوامل خطر و رضایت زناشویی بالا داشتند انتخاب شدند. ضمن مصاحبه با ۱۸ نفر داده ها به اشباع رسید. عوامل عمده حفاظت کننده بر اساس فراوانی شامل ارتباط، ویژگی های شخصیتی، مهارت ها، سازگاری، عوامل بیرونی، مذهب و باورها می باشند. هر یک از این عوامل حفاظت کننده شامل چند مولفه اولیه هستند. تعدادی از مولفه ها مانند احترام، رابطه جنسی مطلوب و تعهد نقش مهمی در حفظ و نگهداری زندگی مشترک داشتند. علاوه بر این به عوامل حفاظت کننده ای مانند قناعت، عدم چشم و هم چشمی و پذیرش زندگی اشاره شد که به نظر می رسد خاص فرهنگ ایرانی است. بین زنان و مردان در انتخاب عوامل عمده حفاظت کننده تفاوت معناداری مشاهده نشد اما در برخی از مولفه های بیان شده مانند امیدواری، همدلی، همکاری با هم در کارهای خانه، اعتماد به توانایی خود برای حل مشکل و تماس جسمانی در بین زنان و مردان تفاوت معناداری مشاهده شد.