مقاله عوامل جامعه شناختی موثر بر مصرف سیگار در بین زنان و دختران شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در بررسی مسایل اجتماعی ایران (نامه علوم اجتماعی) از صفحه ۷۳ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: عوامل جامعه شناختی موثر بر مصرف سیگار در بین زنان و دختران شهر تهران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تهران
مقاله مسائل اجتماعی
مقاله زنان
مقاله سیگار
مقاله آسیب های اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: دیباجی فروشانی شکوه
جناب آقای / سرکار خانم: فیروزآبادی سیداحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پرسش عمده تحقیق حاضر بررسی علل اجتماعی مصرف سیگار در بین زنان و دختران بالای ۱۳ سال در سطح شهر تهران است. مبنای نظری این مقاله را نظریه های گیدنز، سادرلند و برایت وایت و گزینش عقلانی، تشکیل می دهند. این تحقیق، با روش پیمایش که با حجم نمونه ۳۴۷ نفر و با پرسشنامه در شهر تهران انجام شده است. نتایج مدل تحقیق نشان می دهد که شش متغیر واکنش اجتماعی، عاملیت، هنجارشکنی، رهایی از فشار عصبی، سیگاری بودن همسر و ریسک به طور همزمان بر مصرف پنهانی سیگار موثرند و تعداد سیگار مصرفی، همزمان با واکنش شرمنده ساز و سنت گرایی در ارتباط است.