مقاله عوامل تعیین کننده پس انداز خصوصی در ایران با تاکید بر نرخ واقعی ارز و محدودیت قرض که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان از صفحه ۶۳ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: عوامل تعیین کننده پس انداز خصوصی در ایران با تاکید بر نرخ واقعی ارز و محدودیت قرض
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پس انداز بخش خصوصی
مقاله روش همجمعی
مقاله مدل تصحیح خطای برداری
مقاله نرخ واقعی ارز
مقاله محدودیت قرض

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پیرایی خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: کشاورزی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عربی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله به بررسی عوامل موثر بر پس انداز بخش خصوصی در ایران با استفاده از روش همجمعی یوهانسون یوسیلیوس و مدل تصحیح خطای برداری می پردازد. در این مقاله سعی شده است اثر متغیرهایی مانند نرخ واقعی ارز محدودیت قرض، بار تکفل، تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، نرخ تورم و تحولات ناشی از جنگ و درامدهای نفتی در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گیرد. لازم به ذکر است که در این مقاله به دلیل عدم وجود امارهای مربوط به نرخ بهره از متغیر نرخ سود بانکی به عنوان جانشین استفاده شده است، همچنین در مورد متغیر محدودیت قرض از دو متغیر نسبت اعتبارات اعطایی سیستم بانکی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و نسبت نقدینگی بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که اثر تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره و شوک های حاصل از درامدهای نفتی در سال ۵۳ بر پس انداز خصوصی مثبت و اثر نرخ واقعی ارز، نرخ تورم، بارتکفل و تحولات ناشی از جنگ تحمیلی بر پس انداز خصوصی منفی است از طرف دیگر اثر محدودیت قرض بر پس انداز خصوصی مبهم است. در این مقاله ضریب تصحیح خطای برداری منفی و برابر با -۰٫۹۰ است و نشان می دهد که اگر یک شوک پس انداز بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار دهد و از تعادل دور کند طی هر دوره کوتاه مدت ۹۰ درصد از این انحراف تصحیح و دوباره به تعادل بر می گردیم.