مقاله عوامل تعیین کننده زمینه های منابع انسانی (پژوهشی تجربی در صنایع تولیدی ترکیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار از صفحه ۶۵ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: عوامل تعیین کننده زمینه های منابع انسانی (پژوهشی تجربی در صنایع تولیدی ترکیه)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زمینه های منابع انسانی
مقاله صنایع تولیدی ترکیه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علیشیری بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهی حمیده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه های منابع انسانی، مفهومی نسبتا جدید در کشور ترکیه است. مستندات این مقاله، نتیجه مطالعه تجربی درباره عوامل تعیین کننده زمینه های منابع انسانی در ۲۱۷ شرکت در صنایع تولیدی ترکیه با هدف ارائه نظریه ای جدید است که با ارزیابی عوامل تعیین کننده در زمینه فعالیت های منابع انسانی ازقبیل گزینش و استخدام، آموزش و توسعه، دستمزد و سود، ارزیابی عملکرد، ارتقای شغلی و تجربه ارتباطات صنعتی در محیط داخلی و خارجی به دست آمده است. در این تحقیق، ابتدا بر فعالیت های منابع انسانی کارخانه ها تمرکز می شود و آنگاه با استفاده از یک رویکرد تجربی مشابه، در این باره بحث می شود که نظارت بر عوامل تعیین کننده فعالیت های منابع انسانی مجاز است. این رویکرد، در پژوهش حاضر، در روند تشخیص به هم پیوستگی میان فعالیت های منابع انسانی سایر سازمان ها و عوامل محیطی تسهیل ایجاد کرده، همچنین این امکان را فراهم ساخته است تا با شناخت ارتباط بین شش فعالیت عمده منابع انسانی، عوامل تعیین کننده درونی و بیرونی و متغیرهای کنترلی مشخص شود.