مقاله عوامل تعیین کننده استفاده پایدار از منابع آب (مطالعه موردی استان کهکیلویه و بویر احمد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در علوم و تکنولوژی محیط زیست از صفحه ۵۱ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: عوامل تعیین کننده استفاده پایدار از منابع آب (مطالعه موردی استان کهکیلویه و بویر احمد)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استفاده پایدار از منابع آب
مقاله شاخص پایداری
مقاله استان کهکیلویه و بویر احمد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقری مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: نوری غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: میر بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده بی رویه از منابع آب زیرزمینی این منابع را در معرض خطر قرار داده و تلاش در جهت استفاده پایدار از آن ها را به یک الزام تبدیل کرده است. این مطالعه با هدف بررسی عوامل تعیین کننده پایداری استفاده از منابع آب در استان کهکیلویه و بویراحمد انجام یافته است. پایداری بر اساس دو دیدگاه و با استفاده از دو شاخص لحاظ گردید. در یک دیدگاه پایداری منابع آبی معادل کاهش اتلاف آب در نظر گرفته شد. در دیدگاه دوم الگوی استفاده از زمین و کودشیمیایی نیز مورد توجه قرار گرفت و یک شاخص ترکیبی ارایه گردید. داده های مورد استفاده نیز شامل الگوی استفاده از نهاده ها، محصولات و متغیرهای اقتصادی-اجتماعی از میان بهره برداران منتخب استان کهکیلویه و بویراحمد به دست آمد. یافته ها نشان داد در الگوهایی که شاخص اتلاف آب به عنوان معیار پایداری استفاده از آب تعریف گردید، درآمد بهره برداران و توانایی مدیریتی آنان به عنوان مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر استفاده پایدار از آب هستند. در حالی که در الگوهای مبتنی بر شاخص ترکیبی پایداری، عوامل فنی همانند برخورداری از سیستم آبیای مدرن، نوع کانال انتقال آب و فاصله میان چاه و زمین زراعی بر استفاده پایدار از آب موثر هستند. همچنین نتایج نشان داد که وجود محصولات با خطر درآمدی بالا در الگوی کشت لزوما منجر به افزایش ناپایداری نمی شود.