سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی اسلام و سلامت روان

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مریم سعادت مهر – کارشناس ارشد تفسیر و علوم قران. قم. ایران
علی احمد ناصح – دانشیار گروه علوم قران و حدیث. دانشگاه قم. قم . ایران
حمید رهبر – مربی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی،قم ، ایران

چکیده:

از آنجایی که شناخت عوامل تامین کننده بهداشت روانی وتوجه به آن دارای نقشی اساسی درمسیر ایجاد آرامش روانیدرفرد وجامعه است و به عنوان مقدمه ای برای رسیدن به آرامش شناخت عوامل آن ضروری به نظر می رسد. دراینمقاله که به روش توصیفی تحلیلی وبه شیوه کتابخانه ای انجام گرفته است به این بحث پرداخته شده است. با بررسیهای به عمل آمده درمتون آیات واحادیث اسلامی وتجزیه وتحلیل آنها این نتیجه به دست آمده که درآیات واحادیثازعواملی چند به عنوان تامین کننده بهداشت روان درفرد واجتماع نام برده شده است وبرآنها تکیه گردیده که برخیازمهمترین آنها عبارتند از : تقویت ایمان به خدا، توکل حسن ظن ومثبت نگری، ورجاء وامیدواری، کنترل آرزوها وکاستنازتوقعات، نماز، روزه، دعا و نیایش، صبر و بردباری، توبه و انابه، زهد و قناعت، محبت ورزیده، حسن خلق، همسر گزینی،داشتن شغل مناسب…