مقاله عوامل تاثیرگذار بر میزان ترخیص بر خلاف توصیه پزشک در بیمارستان نمازی شیراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۱ در مدیریت اطلاعات سلامت از صفحه ۴۴۸ تا ۴۵۶ منتشر شده است.
نام: عوامل تاثیرگذار بر میزان ترخیص بر خلاف توصیه پزشک در بیمارستان نمازی شیراز
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترخیص بیمار
مقاله رضایت شخصی
مقاله بیمارستان ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاووسی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: حاتم ناهید
جناب آقای / سرکار خانم: حیاتی آب باریک هادی
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتی جاوید
جناب آقای / سرکار خانم: بیاتی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: رضایت بیمار موضوعی است که امروزه در صنعت سلامت توجه فزاینده ای را به خود جلب نموده است. ترخیص با رضایت شخصی را می توان یکی از نشان گرهای عدم رضایت بیماران در نظر گرفت که بر درمان بیماری اثرات منفی دارد و موجب افزایش هزینه های بیمارستان می گردد، در این راستا پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر ترخیص بر خلاف توصیه پزشک در بیمارستان نمازی شیراز انجام گرفت.
روش بررسی: این پژوهش به روش گذشته نگر (مورد- شاهدی) انجام گرفت. پرونده ۹۴۶۳ بیمار ترخیص شده در سه ماه آخر سال ۱۳۸۸ به روش گذشته نگر در بیمارستان نمازی شیراز بررسی و بر اساس نوع ترخیص تفکیک شد و با استفاده از چک لیستی تدوین شده توسط پژوهش گران و به روش نمونه گیری منظم انتخاب و بررسی گردید. داده ها پس از ورود به نرم افزار آماری SPSS با استفاده از آزمون های t-test، Chi-square و Logistic regression مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: میزان ترخیص با رضایت شخصی در دوره مورد مطالعه، ۹ درصد برآورد گردید. بین متغیرهای وضعیت بیمه (P=0.001) و نوع بخش درمانی (P<0.050) با ترخیص با رضایت شخصی، رابطه معنی داری وجود داشت. بیماران بخش اورژانس و بیماران فاقد بیمه به طور معنی داری بیشتر از سایر بیماران با رضایت شخصی بیمارستان را ترک نمودند.
نتیجه گیری: درصد بالای ترخیص با رضایت شخصی در بیمارستان مورد مطالعه، به خصوص در بخش اورژانس، بایستی از سوی مسوولین این بیمارستان مورد توجه قرار گیرد و پس از شناخت علل و عوامل امر، اقدامات موثر جهت کاستن میزان این ترخیص صورت گیرد.