سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

میرحسن موسوی – استادیار دانشگاه تبریز
نسیم شاویسی –

چکیده:

دربسیاری از کشورها یکی از مشکلات بهداشت عمومی آلودگی آب با فاضلاب می باشد ویروسها به تنهایی یا به همراه با عوامل باکتریایی و تک یاخته ای موجود در دستگاه گوارش از طریق مدفوع و ادرار دفع شده و وارد فاضلاب می شود درکشورهای صنعتی هم حضور عوامل بیماریزا نظیر ویروسها درمحیط شایع می باشد تکنیکهای مولکولی برای کنترل عوامل بیماریزای ویروسی باکتریایی و تک یاخته ای و شناسایی منابع ایجاد کننده آلودگی محیط مورد استفاده قرار میگیرند این تکنیکها به ویژه تکنیکهایی که براساس واکنش زنجیره ای پلی مراز PCR انجام می شود ابزارهای بررسی کمی حساس و دقیقی هستند که برای مطالعه عوامل بیماریزای جدید و نوپدید مورد استفاده قرار میگیرند از این تکنیکها برای سنجش کیفیت میکروبی آب و مواد غذایی و کارایی روشهای سالم سازی فاضلاب و آب قابل شرب درجهت شناسایی شمارش و تعیین منابع آلوده کننده انسانی و حیوانی استفاده می شود.