مقاله عوامل بین المللی همگرایی ایران و روسیه و تاثیر آن بر امنیت ملی ج.ا.ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در راهبرد دفاعی از صفحه ۱۴۹ تا ۱۷۸ منتشر شده است.
نام: عوامل بین المللی همگرایی ایران و روسیه و تاثیر آن بر امنیت ملی ج.ا.ایران
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله همگرایی
مقاله امنیت ملی
مقاله ج.ا.ایران
مقاله روسیه
مقاله آمریکا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غیور امین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روسیه، به عنوان مهم ترین همسایه کشورمان، در کنار سایر خصوصیات جغرافیایی و با موقعیت بالای ژئواستراتژیکی و ژئوپلیتیکی، خود را میراث دار اتحاد جماهیر شوروی قلمداد کرده و به دنبال تثبیت و ارتقای نقش جهانی خود در تحولات منطقه ای و بین المللی است. این پژوهش ضمن احصاء و برشماری عوامل همگرایی دو کشور در سطح بین المللی، تاثیر آنها را بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار داده است. به این منظور، محقق برای بهره گیری از روش تحقیق «توصیفی- تحلیلی، پیمایشی» پس از گویه سازی از متغیرهای تحقیق، با توزیع پرسشنامه ای در قالب ماتریسی، بین افراد خبره و صاحب نظر مرتبط با موضوع در قالب جامعه آماری ۴۰ نفری به صورت تمام شمار نتیجه می گیرد که از بین عوامل همگرایی ایران و روسیه در سطح بین المللی، عامل «مخالفت ج.ا.ایران و روسیه با نظام تک قطبی، سلسله مراتبی و یکجانبه گرایی آمریکا» بیشترین تاثیر را بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دارد که البته هوشیاری دولتمردان ایرانی را نیز در این مورد می طلبد.