سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

غلامعباس عبدی نژاد –
حسین عبدالهی –
داود ناطقی –

چکیده:

کویر میقان با وسعت ۵۰۰۰۰ هکتار و سطح آبگیری ۱۲۰ کیلومتر مربع در شمال شرق شهرستان اراک واقع گردیده است در مطالعات انجام شده در بهمن ماه سال ۱۳۸۱ این منطقه بعنوان کانون بحرانی فرسایش بادی در استان مرکزی شناخته شده است بررسی عوامل بحرانی شدن این تالاب با ارزش و ارائه راهکارهای کاربردی و اصولی برای جلوگیری از پیشرفت کویر بسوی اراضی روستاهای حومه آن از یکسو و مقایسه معیار ها و شاخصهای آن با معیارهای کنوانسیون رامسر برای پیگیری ثبت این تالاب بعنوان یک تالاب بین المللی و ملی و فراهم نمودن بستر مطالعات عمیق برای شناخت قابلیت آن جهت بهره برداری اصول با مشارکت کلیه دستگاه ها و مردم با رعایت اصول توسعه پایدار و توسعه گردشگری و سایر ارزشهای اقتصادی آن جهت استغال زایی برای اهالی زحمتکش منطقه و ارائه پیشنهادات لازم برای جلوگیری از سودجویی های کلان و غیراصولی از این منبع با ارزش از اهداف تدوین این مقاله می باشد.