سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

خدیجه غلامپور – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
جلال محمودی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
مرتضی براتی – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

چکیده:

از آنجایی که کشور ما در منطقه خشک و نیمه خشک قرار داشته و میزان بارندگی و پوشش گیاهی در آن کم می باشد، مسئله تخریب منابع طبیعی و بالاخص مراتع از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. همچنین در مناطق خشک و فراخشک ایران با توجه به شرایط اقلیمی و همچنین عوامل انسانی بیابان زا از قبیل افزایش جمعیت پدیده بیابان زایی رشد فزایندهای دارد. به منظور بررسی عوامل اجتماعی مسئله تخریب مراتع مطالعه ای در مراتع منطقه اشتهارد انجام شد. در این تحقیق ابتدا بازدید میدانی صورت پذیرفته، سپس از ابزار مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه از بهره برداران (مرتعداران) جهت گردآوری داده ها استفاده شد. تاثیر هر کدام از متغیرهای مستقل مربوط به عوامل اجتماعی بر روی متغیر وابسته با نرم افزار SPSS مورد آزمون قرار گرفت. یافته های توصیفی نشان داد، ۷/۸۶ درصد بهره برداران مرتع (دامداران) یا بی سواد کامل و یا دارای تحصیلات ابتدایی بوده اند. بر اساس نتایج تحقیق پائین بودن سطح سواد و عدم آگاهی بهره برداران مراتع از اصول صحیح حفظ و احیاء منابع طبیعی باعث شده است بهره برداران و دامداران بدون توجه به عواقب فعالیت های مخرب خود، سیر تخریب را ادامه دهند. همچنین تجزیه و تحلیل یافته ها نشان داد که از دلایل عمده تخریب و بیابان زایی اکثر مراتع در این کشور ما عدم آگاهی از اهمیت مراتع توسط دولت و مردم، ناقص و ناکافی بودن اقدامات حفظ مراتع توسط دولت است.