سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

داریوش عشوری لات محله – اعضاء باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
سیدعلی نورحسینی نیاکی –

چکیده:

هنوز آن طور که شایسته است در زمینه کشت انبوه گیاهان دارویی گام اساسی برداشته نشده است. در این راستا بررسی عوامل مؤثر جهت پذیرش کشت زراعی گیاهان دارویی حائز اهمیت است. تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش کشت گیاهان دارویی صورت گرفت. برای این منظور از یک روش تحقیق پیمایشی استفاده شد. در مجموع ۹۰ کشاورز در منطقه اشکورات رودسر مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد مهمترین فاکتورهای اجتماعی- اقتصادی تأثیرگذار بر پذیرش کشت گیاهان دارویی، وضعیت تأهل، تعداد قطعات زراعی، میزان درآمد حاصل از فعالیت های کشاورزی و نوع مالکیت اراضی میباشند