مقاله عوامل اجتماعی موثر بر تحرک اجتماعی (شغلی) اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در راهبرد اجتماعی فرهنگی از صفحه ۱۰۳ تا ۱۳۳ منتشر شده است.
نام: عوامل اجتماعی موثر بر تحرک اجتماعی (شغلی) اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحرک اجتماعی
مقاله تحرک بین نسلی
مقاله تحرک درون نسلی
مقاله اعضای هیات علمی و دانشگاه آزاد اسلامی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معصومی راد رضا
جناب آقای / سرکار خانم: نایبی هوشنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر سهم و نقش دانشگاه آزاد اسلامی را بر تحرک اجتماعی ارتقایی اعضای هیات علمی مورد بررسی قرار داده است. این مطالعه به روش پیمایشی و از طریق پرسشنامه در ۲۳ واحد و مرکز دانشگاه آزاد در کل کشور انجام شد و ۳۹۹ پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفت. نتایج نشان داد: در بین اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تحرک اجتماعی بین نسلی و درون نسلی شامل بخش بزرگی از نمونه های مورد بررسی شده است. بین متغیرهایی چون جنسیت، قومیت و مذهب با تحرک اجتماعی درون نسلی رابطه معناداری به دست نیامد، ولی در خصوص تحرک بین نسلی در میان مردان و زنان، اهل سنت و شیعیان و همچنین اقوام مختلف تفاوت معنا داری مشاهده شد. فرصت های تحرک شغلی پس از اشتغال برابر بوده و فرصت های نابرابر، مربوط به عوامل برون سازمانی و قبل از استخدام است.