مقاله عوامل اجتماعی – فرهنگی در شکل گیری محله در شهر ایرانی – اسلامی و کارکردهای آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در تاریخ و تمدن اسلامی از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: عوامل اجتماعی – فرهنگی در شکل گیری محله در شهر ایرانی – اسلامی و کارکردهای آن
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محله
مقاله برزن
مقاله شهر ایرانی – اسلامی
مقاله عوامل شکل گیری محله
مقاله کارکردهای محله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بحری مقدم عباس
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی فر شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
محله به عنوان سکونت گاهی اجتماعی محل استقرار شهرنشینان بوده است. این واحد اجتماعی که رکن جامعه ایرانی – اسلامی و برآیند ترکیب این دو جامعه محسوب می شد، ساختار کالبدی شهرهای ایران باستان را در قالبی متفاوت در ایران اسلامی به نمایش گذاشت. عوامل متعدد سیاسی – اداری، اقتصادی و اجتماعی – فرهنگی موجب شکل گیری فضای کالبدی محله در شهر شده که از این میان، عوامل اجتماعی و فرهنگی به واسطه ارتباط مستقیم با خصایص اجتماعی و خصلت فرهنگ پروری محله از اهمیت خاصی برخوردارند. به دنبال پیدایش محله در ساختار کالبدی شهر ایرانی – اسلامی، کارکردهایی نیز بر آن مترتب می شد که بر این اساس می توان این کارکردها را در راستای دو عامل مذکور برای محله تبیین کرد. مطالعه و بررسی تاریخی عوامل شکل گیری محله و کارکردهای آن می تواند در تحلیل مناسبات شهری جامعه ایران در دوره اسلامی بسیار مفید واقع شود. مقاله پیش رو ضمن بررسی گذرای روند پیدایش محله در شهر ایرانی – اسلامی و مقایسه آن با برزن ایران باستان، از میان عوامل شکل گیری محله و کارکردهای حاصل از آن، عوامل و کارکردهای اجتماعی و فرهنگی محله را بررسی و مطالعه کرده است.