سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حبیب اله ضیایی – کارشناس ارشد آموزش صندوق بیمه کشاورزی

چکیده:

دراین مقاله ضمن تعریف اثربخشی درآموزش و معرفی عوامل موثر در آن با نگاهی تخصصی نسبت به تشریح هریک از عوامل پرداخته و درنهایت یک مدل جامع و کاربردی دراثربخشی آموزش ارایه گردیده است.