مقاله عوارض هیستوپاتولوژیک کبد ماهی قزل آلای رنگین کمان (Onchorhychus mykiss) در مواجهه با غلظت های تحت حاد اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (EDTA) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۴۱ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: عوارض هیستوپاتولوژیک کبد ماهی قزل آلای رنگین کمان (Onchorhychus mykiss) در مواجهه با غلظت های تحت حاد اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (EDTA)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله EDTA
مقاله سمیت حاد
مقاله بافت کبد
مقاله قزل آلای رنگین کمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرشی شیوا
جناب آقای / سرکار خانم: شجیعی هومن
جناب آقای / سرکار خانم: واعظی غلامحسن
جناب آقای / سرکار خانم: محمدنژادشموشکی مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق سمیت حاد ماده شیمیایی EDTA روی بافت کبد ماهی قزل آلای رنگین کمان در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشات به روش استاندارد O.E.C.D در طی ۹۶ ساعت انجام پذیرفت.ماهیان با میانگین طولی و وزنی، ۱۸ سانتی متر و ۵۰گرم بطور تصادفی به ۸ گروه ۹ تایی تقسیم شدند. یک گروه به عنوان شاهد و ۷ گروه تیمار و ۳ تکرار در معرض غلظت های ۸۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۰۰، ۲۰۰۰، ۲۲۰۰، ۲۵۰۰ و ۳۳۰۰ ppm قرار گرفتند. کلیه پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب نظیر pH، اکسیژن محلول، سختی و درجه حرارت اندازه گیری شدند. داده ها با استفاده از برنامه نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج بررسی سمیت حاد مشحص کرد مقدار ۹۶ LC50 ساعته، EDTA برای ماهی قزل آلای رنگین کمان برابر ۲۲۳۱ ppm می باشد. همچنین نتایج آسیب شناسی بافت کبد ماهی قزل آلای رنگین کمان نشان داد که ماده شیمیایی EDTA منجر به ایجاد تغییراتی مانند افزایش سلول های التهابی در فضای پروتال کبد، متامورفوز چربی در بافت کبد، پرخونی، باز شدن مجاری صفراوی، رسوب هموسیدرین در اطراف عروق خونی کبد و مجاری صفراوی و در دوزهای بالاتر باعث ایجاد التهاب زیاد و متامورفوز، که بافت کبد را تبدیل به بافت چربی کرده است، نکروز و دژنرسانس چربی در بافت کبد می گردد. بر اساس نتایج این تحقیق EDTA باعث ایجاد تغییرات بافتی شدید و جبران ناپذیری در بافت کبد ماهی قزل آلای رنگین کمان می گردد.