سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه رضایی پیرزمان – استان خراسان شمالی ، بجنورد ، اداره کل حفاظت محیط زیست ، کارشناس ارشد آ
عماد معماریانی – استان خراسان شمالی ، بجنورد ، اداره کل حفاظت محیط زیست ، کارشناس ارشد م
هانیه زرگر – کارشناس ارشد آلودگی حفاظت محیط زیست دریا

چکیده:

با توجه به پیشرفت علم و فناوری های امروزی جهان به یک ماشین الکترونیکی تبدیل شده است . بدین منظور نه تنها در کشور ما بلکه در تمامی دنیا باید به فکر راهکاری برای ایجاد امنیت در تمامی زمینه را داشته و در آن کوشا باشیم. یکی از محورهای این راه ، توسعه پایدار و آموزش آن است. توسعه پایدار دارای برنامه ای جامع می باشد که به دستور کار ۲۱ معروف است. این دستور شامل فصل ها و محورهای متفاوت می باشد. رشد کشاورزی و توسعه روستایی نقش بسزایی در توسعه پایدار دارد زیرا تغییر شیوه های کشاورزی از سنتی به روش های مدرن و امروزی مستلزم رعایت موارد بیشمار زیست محیطی است . در این تحقیق که در ۳ دهستان از توابع شهرستان بجنورد در استان خراسان شمالی انجام شد سعی گردید تا علاوه بر جمع آوری اطلاعات روش های کشاورزی ، کشاورزان را به رعایت ملاحظات زیست محیطی ترغیب نمود. نتایج تحقیق در این ۳ دهستان شامل موارد زیر بود : ۱) استفاده بیشتر کشاورزان از روش های سنتی نسبت به روش های مدرن و امروزی ( نداشتن الگوی صحیح کشت ) . ۲) آگاه نبودن به مسائلی همچون میزان و زمان کود و سم دهی ( در برخی مواقع مشاهده شده که در باغات انگور بلافاصله بعد از سم پاسی و ریختن برگهای انگور زنان روستایی این برگها را جمع آوری کرده و برای فروش به بازار می برند ، بدون در نظر گرفتن زمان ماندگاری و از بین رفتن اثرات سم پاشی ) ۵۴% رعایت زمان سمپاشی و ۴۶% عدم رعایت. ۳) آگاه نبودن و رعایت نکردن مسائل ایمنی و بهداشتی در هنگام کشاورزی ( نظیر استفاده از دستکش و ماسک ) استفاده از ماسک ۳۹% و عدم استفاده از ماسک ۶۱%. ۴) کمبود کارشناسان کشاورزی در امر ترویج ( مانند انجام آزمایش خاک از نظر حاصلخیزی ) آشنایی با آزمایش خاک و استفاده از کارشناس ترویج ۴%. ۵) عدم آشنایی با آزمایش خاک و کارشناس ترویج ۹۶%