مقاله عنوان فارسی: گونه های چالش آفرینی عباسیان نخستین در مسیر امامت (عنوان عربی: أسالیب العباسیین الأوائل فی العرقله أمام خط الإمامه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهش های اعتقادی کلامی (علوم اسلامی) از صفحه ۱۲۳ تا ۱۴۱ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: گونه های چالش آفرینی عباسیان نخستین در مسیر امامت (عنوان عربی: أسالیب العباسیین الأوائل فی العرقله أمام خط الإمامه)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: امام صادق
مقاله عباسیان
مقاله ابزارهای حکومت
مقاله بحران های امامت (کلیدواژه عربی: الإمام الصادق
مقاله العباسیون
مقاله أسالیب الحکومه
مقاله الأزمات التی واجتها الإمامه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی سیدمحمدکاظم
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
دولت عباسی که پیدایش خویش را مرهون بهره برداری زیرکانه از احساسات ضد اموی جامعه اسلامی و به ویژه دوستداران اهل بیت می دید، طراحی خاصی برای تثبیت حکومت و گسترش سیطره بر همه جغرافیای جهان اسلام در پیش گرفت. آنان در دوره اول حیات حکومتشان با استفاده از ابزارهای متعددی، همه گرایش های سیاسی و فکری پرطرفدار آن روز را به سمت خویش متمایل ساختند و از به کار بستن همه ابزارهای ممکن برای مشروعیت بخشی و تحکیم جایگاهشان دریغ نورزیدند. مجموعه اقدامات سیاسی، عقیدتی و فرهنگی ایشان در دوره شکل گیری و تثبیت، شبهاتی را پیرامون مساله امامت و حوزه های پیرامونی آن پدید آورد. این مقاله به بازخوانی ابزارهای عباسی در چالش آفرینی مسیر امامت شیعه برای نیل به اهدافشان پرداخته است.