مقاله عنوان فارسی: گفتمان و زمانه سیاسی امام موسی کاظم (ع) (عنوان عربی: الحوار و الفتره السیاسیه للامام موسی الکاظم (ع)) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی از صفحه ۷۹ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: گفتمان و زمانه سیاسی امام موسی کاظم (ع) (عنوان عربی: الحوار و الفتره السیاسیه للامام موسی الکاظم (ع))
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: امام موسی کاظم (ع)
مقاله گفتمان سیاسی امامان معصوم (ع)
مقاله وضع سیاسی زمانه امام
مقاله مواضع سیاسی امام کاظم (ع) (کلیدواژه عربی: الامام موسی الکاظم (ع)
مقاله الحوار السیاسی للائمه المعصومین (ع)
مقاله الوضع السیاسی فی زمن الامام
مقاله مواضع الامام الکاظم (ع) السیاسیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاضوی سیدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: بیات علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
غیر از شناخت گفتمان سیاسی امامان معصوم شیعه (ع) که در تعارض با گفتمان سیاسی امویان و عباسیان بود، توجه به عنصر مقتضیات زمانه یا فضا و شرایط حاکم بر دوره آنان ضرورت تام دارد. زیرا تاثیر این عنصر، سبب اختلاف در مواضع و عملکرد سیاسی آنان در دوره های مختلف تاریخی است. در این پژوهش برآنیم با استناد به شواهد تاریخی و تحلیل آنها، تاثیر عنصر زمانه را به لحاظ سیاسی، بر مواضع سیاسی امام موسی کاظم (ع) بررسی کنیم و نشان دهیم که هرچند آن حضرت متناسب با زمانه سیاسی دوره امامت خود، سیاست تقیه را اتخاذ و از هرگونه همکاری با عباسیان و یا اقدام بر ضد آنان کناره گیری کرد، اما بنا به ضرورت و بر مبنای گفتمان سیاسی پدران خود، نسبت به حکومت عباسی، به اعتراض آشکار یا ضمنی می پرداخت، و سرانجام همین مواضع و مبارزه با سلطه و اقتدار بلامعارض سیاسی عباسیان در عصر خلافت هارون بود که به حبس و شهادت آن حضرت انجامید.