مقاله عنوان فارسی: کنش های اجتماعی زنان و دختران نسبت به حجاب و رابطه آن با مصرف اینترنت و ماهواره (عنوان عربی: تفاعلات النساء والفتیات الاجتماعیه تجاه الحجاب و علاقته باستخدام الإنترنت والأقمار الصناعیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مطالعات راهبردی زنان (کتاب زنان) از صفحه ۷ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: کنش های اجتماعی زنان و دختران نسبت به حجاب و رابطه آن با مصرف اینترنت و ماهواره (عنوان عربی: تفاعلات النساء والفتیات الاجتماعیه تجاه الحجاب و علاقته باستخدام الإنترنت والأقمار الصناعیه)
این مقاله دارای ۷۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: حجاب جایز
مقاله سبک زندگی
مقاله کنش های اجتماعی
مقاله ماهواره
مقاله اینترنت (کلیدواژه عربی: الحجاب الجائز
مقاله اسلوب الحیاه
مقاله التفاعلات الاجتماعیه
مقاله الأقمار الصناعیه
مقاله الإنترنت)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستگارخالد امیر
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی میثم
جناب آقای / سرکار خانم: نقی پورایوکی سحر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
مقاله حاضر، حجاب را به عنوان نوعی کنش در نظر گرفته و به بررسی آن در قالب ۴ نوع سبک کنشی مطابق با نظریه وبر می پردازد. امروزه، به ویژه تحت تاثیر اینترنت و ماهواره، در نگرش سنتی نسبت به حجاب، تغییراتی رخ داده است. بر این اساس سوال اصلی این تحقیق این است که آیا در نتیجه این تغییرات، انگیزه اصلی زنان و دختران در رد و یا قبول حجاب مطابق با نظریه وبر، بر چه سبک کنش اجتماعی استوار است؟ جامعه آماری تحقیق حاضر را دختران و زنان ساکن در سه منطقه تهران (۲، ۱۰ و ۱۸) تشکیل می دهد که ۳۵۸ نفر به عنوان نمونه تحقیق با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد مهمترین سبک کنش اجتماعی موثر در رعایت حجاب، کنش ارزشی دینی بوده و سبک موثر در رد آن، کنش ارزشی سکولار است. همچنین نتایج نشان می دهند که مصرف ماهواره و اینترنت در سبک کنش ارزشی (دینی و سکولار) موثرند؛ بدین ترتیب که با افزایش ساعات مصرف با هدف تفریح و سرگرمی، کنش دینی نسبت به حجاب، کاهش و کنش ارزشی سکولار نسبت به آن افزایش می یابد.