مقاله عنوان فارسی: کنترل قدرت در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (عنوان عربی: احتواء السلطه فی القوانین الدستوریه للجمهوریه الإسلامیه فی إیران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در حکومت اسلامی از صفحه ۱۴۱ تا ۱۶۸ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: کنترل قدرت در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (عنوان عربی: احتواء السلطه فی القوانین الدستوریه للجمهوریه الإسلامیه فی إیران)
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: کنترل قدرت
مقاله نظارت
مقاله تفکیک قوا
مقاله نظارت رهبری
مقاله استقلال قوا (کلیدواژه عربی: السیطره علی السلطه
مقاله الإشراف
مقاله الفصل بین السلطات
مقاله إشراف الولی الفقیه
مقاله استقلال السلطات)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الیاسی مرتضی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
کنترل قدرت از مهمترین مباحث حقوق عمومی است. به ویژه اینکه متفکرانی چون منتسکیو در تبیین مبانی نظریه تفکیک قوا، به فساد آوری قدرت تکیه کردند و لزوم کنترل آن را از طریق تفکیک قوا یاد آور شدند، ولی تجربه نشان داده است که کنترل قدرت از طریق تفکیک قوا موفق نبوده است.
جمهوری اسلامی ایران در تدوین قانون اساسی، با الگوی اسلامی، روشی متمایز از نظام های دیگر در کنترل قدرت ارائه داده است؛ زیرا:
۱- نوع نظام، جمهوری اسلامی است که با نفی نظام پادشاهی، به مردم نقش ممتازی داده و انطباق آن با موازین اسلامی موجب شده تا از بی راهه های خطرناک پیروی حکومت کنندگان از امیال نفسانی و نادانی های تقنینی و اجرایی در امان بماند.
۲- استقلال قوای حاکم و تعیین وظایف و اختیارات هریک و در عین حال ایجاد نوعی موازنه و تعادل بین آنها و نیز نظارت رهبری جامع شرایط، راه های سوء استفاده از قدرت را مسدود نموده است.
۳- با عنایت به صلاحیت های خاص اخلاقی و معنوی مسوولان نظام، اهرمی مهم در کنترل معنوی قدرت ایجاد کرده است.