مقاله عنوان فارسی: کاوشی در مضامین انتقادی شعر برخی از شاعران معروف دهه اول انقلاب اسلامی (عنوان عربی: بحث فی المضامین النقدیه لبعض الشعراء المشهورین فی العقد الاول من الثوره الاسلامیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مطالعات انقلاب اسلامی از صفحه ۱۳۱ تا ۱۴۷ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: کاوشی در مضامین انتقادی شعر برخی از شاعران معروف دهه اول انقلاب اسلامی (عنوان عربی: بحث فی المضامین النقدیه لبعض الشعراء المشهورین فی العقد الاول من الثوره الاسلامیه)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: تحلیل محتوایی
مقاله شعر انقلاب
مقاله مضامین انتقادی (کلیدواژه عربی: التحلیل المضمونی
مقاله شعر الثوره
مقاله المضامین النقدیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی سیدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: حقدادی عبدالرحیم
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی مزیدی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
ادبیات و مخصوصا شعر، بازتابی از اوضاع سیاسی، اجتماعی هر دوره تاریخی است. هر چه شاعر، به جامعه نزدیک تر و با مردم عصر خویش، پیوسته تر باشد، دست نقادان و تحلیل گران، برای بررسی اوضاع فرهنگی آن عصر، بازتر است. شعر انقلاب اسلامی، بیش از هر زمانی، زبان مردم و ترجمان احساسات آنان است. شعر انتقادی ای که در این دوره شکل می گیرد و معایب و کمبودهای جامعه و حکومت در آن مطرح می شود، آرمان ها و انتظارات مردم از انقلاب را بیان می دارد.
نگارندگان، در این مقاله، در پی آنند که با بررسی اشعار شاعران انقلابی در دهه اول انقلاب اسلامی، مسائلی را که مورد انتقاد واقع شده است بر اساس میزان اهمیت، مشخص نمایند. شاعران انقلاب، بیشتر به مسائلی در حوزه انتقادهای اجتماعی و اخلاقی و پس از آن، به انتقاد از معایب سیاسی دوره مورد مطالعه پرداخته اند.