مقاله عنوان فارسی: کاستی های قانون طبیعی در عصر نوزایی (عنوان عربی: نواقص القانون الطبیعی فی عصر المخاض فی أوروبا (ما بعد العصور الوسطی)) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در حکومت اسلامی از صفحه ۸۵ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: کاستی های قانون طبیعی در عصر نوزایی (عنوان عربی: نواقص القانون الطبیعی فی عصر المخاض فی أوروبا (ما بعد العصور الوسطی))
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: نقد قانون طبیعی
مقاله عصر نوزایی (رنسانس)
مقاله مدرسیان متاخر
مقاله ویتوریا
مقاله سوارز (کلیدواژه عربی: نقد القانون الطبیعی
مقاله عصر الحداثه (النهضه)
مقاله المعلمون الجدد
مقاله فیتوریا
مقاله سوارز)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طالبی محمدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
با توجه به عدم پیشینه مباحث مربوط به مبانی قانون طبیعی در آثار دانشمندان مسلمان و به منظور نظریه پردازی و تولید علم درباره کشف مبانی قانون طبیعی در اسلام، لازم است آموزه قانون طبیعی در غرب به ویژه در دوره مسیحیت بررسی شود؛ زیرا در آن دوره از غرب، توجه بیشتری به ملاک های دینی می شده است.
اندیشمندان عصر نوزایی (قرن ۱۴ تا ۱۶ میلادی) با کنارگذاشتن اندیشه خدا محور قرون میانه، تفکر اومانیستی سوفیست های یونان باستان را در همه ساحت های معرفتی احیا کردند.
هر چند آموزه قانون طبیعی در نیمه اول عصر نوزایی به افول گرایید، اما به طور کلی فراموش نشد. مدرسیان متاخر و پروتستان های اولیه در تجدید حیات اندیشه قانون طبیعی، تلاش فراوانی کردند.
در این نگارش، ابتدا قانون طبیعی در اندیشه مدرسیان متاخر تحلیل و بررسی می گردد. آنگاه کاستی هایی که هر یک از آن دو در تفسیر این آموزه داشتند، بیان می شود.