مقاله عنوان فارسی: کارکرد خانواده و جهت گیری مذهبی، ارائه الگوهای نگرش به ارتباط پیش از ازدواج و پیامدهای آن در دانشجویان دارای ارتباط و بدون ارتباط با جنس مخالف (عنوان عربی: أداء الأسره والتوجه الدینی، طرح مثل للرؤیه الخاصه بالعلاقه قبل الزواج وعواقبها بین طلاب الجامعات الذین لهم علاقات والذین لیس لهم علاقات مع الجنس الآخر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در روان شناسی و دین از صفحه ۸۱ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: کارکرد خانواده و جهت گیری مذهبی، ارائه الگوهای نگرش به ارتباط پیش از ازدواج و پیامدهای آن در دانشجویان دارای ارتباط و بدون ارتباط با جنس مخالف (عنوان عربی: أداء الأسره والتوجه الدینی، طرح مثل للرؤیه الخاصه بالعلاقه قبل الزواج وعواقبها بین طلاب الجامعات الذین لهم علاقات والذین لیس لهم علاقات مع الجنس الآخر)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: نگرش به ارتباط پیش از ازدواج
مقاله کارکرد خانواده
مقاله جهت گیری مذهبی (کلیدواژه عربی: الرؤیه إلی العلاقه قبل الزواج
مقاله أداء الأسره
مقاله التوجه الدینی)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان تنها ریحانه
جناب آقای / سرکار خانم: آیتی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: شهابی زاده فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
هدف این پژوهش، ارائه الگوی ارتباط پیش از ازدواج و پیامدهای آن، در رابطه با نقش کارکرد خانواده و جهت گیری مذهبی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند در سال ۹۰ می باشد. بدین منظور، ۵۰۰ دانشجو انتخاب و مقیاس های جهت گیری مذهبی آلپورت، کارکرد خانواده اولسون، نگرش به ارتباط پیش از ازدواج کردلو و پیامد های ارتباط قبل از ازدواج را تکمیل کردند. نتایج تحلیل مسیر در راستای پیش بینی نگرش به ارتباط پیش از ازدواج، با ارتباط و بدون ارتباط با جنس مخالف نشان داد که پیوستگی اعضای خانواده به طور غیرمستقیم، از طریق کاهش جهت گیری بیرونی مذهبی و به طور مستقیم، از طریق افزایش جهت گیری درونی مذهبی، پیش بینی کننده نگرش منفی به ارتباط پیش از ازدواج است و به طور غیرمستقیم تنها از طریق افزایش جهت گیری مذهبی درونی، پیش بینی کننده نگرش مثبت به ارتباط پیش از ازدواج است. همچنین نتایج تحلیل مسیر در راستای پیش بینی پیامد های ارتباط پیش از ازدواج در دانشجویان دارای ارتباط با جنس مخالف، نشان داد پیوستگی اعضای خانواده به طور غیرمستقیم از طریق کاهش جهت گیری بیرونی مذهبی، پیش بینی کننده نمره بالا در ارتباط اضطرابی و نمره پایین در ارتباط با خداست. همچنین پیوستگی اعضای خانواده تنها به طور غیرمستقیم از طریق افزایش جهت گیری مذهبی درونی، پیش بینی کننده اضطراب ناشی از ارتباط پیش از ازدواج است. نتایج پژوهش نشان داد که جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی موجب افزایش اضطراب ناشی از ارتباط با جنس مخالف می گردد. ماهیت این دو نوع اضطراب در اینجا مورد بحث قرار می گیرد.