مقاله عنوان فارسی: کاربست امپرسیونیسم در رمان «ما تبقی لکم» اثر غسان کنفانی (عنوان عربی: تجلیات الانطباعیه فی روایه «ما تبقی لکم» لغسان کنفانی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در نقد ادب معاصر عربی از صفحه ۱۴۷ تا ۱۷۰ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: کاربست امپرسیونیسم در رمان «ما تبقی لکم» اثر غسان کنفانی (عنوان عربی: تجلیات الانطباعیه فی روایه «ما تبقی لکم» لغسان کنفانی)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: غسان کنفانی
مقاله رمان «ماتبقی لکم»
مقاله امپرسیونیسم
مقاله پیرنگ
مقاله روایت
مقاله زمان (کلیدواژه عربی: المدرسه الانطباعیه
مقاله غسان کنفانی
مقاله ما تبقی لکم
مقاله الحبکه
مقاله السرد
مقاله الزمن)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صاعدی احمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله سعی دارد تا بر اساس نظریه «سوزان فرگسن» در خصوص ویژگی های ادبیات داستانی امپرسیونیستی، یکی از موفق ترین رمان های غسان کنفانی، نویسنده نامدار فلسطین، را به نام «ما تبقی لکم» در ترازوی نقد، بررسی و تحلیل قرار دهد و جنبه های امپرسیونیسنی آن را برجسته کند. بنابراین در ابتدا مقدمه ای در خصوص مکتب امپرسیونیسم و تبلور آن در ادبیات داستانی بر اساس نظریه سوزان فرگسن بیان می شود و در قسمت دوم با کاربست جنبه های امپرسیونیسم در رمان مورد بحث و بر اساس روش نقدی توصیفی-تحلیلی اثبات خواهد کرد که رمان ماتبقی لکم در ادبیات عربی نمونه موفقی است از ادبیات داستانی موسوم به امپرسیونیسم که توانسته است بر اساس مدل سوزان فرگسن و با کاربست ویژگی هایی امپرسیونیستی مانند: پیرنگ حذفی، پیرنگ استعاری، گسستگی زمان و نامتوالی بودن روایت داستان، درست مانند یک نقاش امپرسیونیسم، برداشت های آنی و لحظه ای شخصیت های داستان یا نویسنده از واقعیت را به تصویر کشد.