مقاله عنوان فارسی: کاربرد عقل در اخلاق؛ بررسی دیدگاه صدرالمتالهین (عنوان عربی: دور العقل فی الأخلاق، بحث نظریه صدرالمتألهین) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در معارف عقلی از صفحه ۱۱۷ تا ۱۴۰ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: کاربرد عقل در اخلاق؛ بررسی دیدگاه صدرالمتالهین (عنوان عربی: دور العقل فی الأخلاق، بحث نظریه صدرالمتألهین)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: عقل
مقاله اخلاق
مقاله کارکرد عقل
مقاله اخلاق آنتولوژیک
مقاله ملاصدرا (کلیدواژه عربی: العقل
مقاله الأخلاق
مقاله دور العقل
مقاله الأخلاق الوجودی
مقاله الملاصدرا)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان سیمکانی رحیم
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان سیمکانی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
عقل نقش زیادی در تنظیم و جهت دهی رفتارهای انسان به سمت ارزش ها و فضائل اخلاقی دارد. صدرالمتالهین در میان اندیشه های فلسفی خود سخنانی دارد که نشان می دهد وی به کاربردهای عقل در اخلاق توجه داشته و اندیشه های اخلاقی خود را بر عقلانیت بنیان نهاده است. آرای ایشان نسبت به کارکردهای عقل در اخلاق در سه رویکرد عمده معرفت شناختی، انگیزشی و وجودشناختی قابل بررسی است. بر اساس رویکرد معرفت شناختی، عقل نظری قادر است تا هم گزاره های بنیادین نظام اخلاقی را کشف کند و هم صغریات یا جزئیات اخلاقی را بر آنها منطبق نماید. افزون بر این قادر خواهد بود تا وجوه حسن و قبح افعال را نیز تشخیص دهد. در رویکرد انگیزشی نیز عقل نظری و عملی در تعامل با یکدیگر، با تشخیص صحیح و روشن ساختن نتایج و پیامدهای فعل، نقش قابل توجهی را در ایجاد شوق و انگیزه و نیز به کارگرفتن قوای محرکه در راستای تحقق بخشیدن به فعل، ایفا می کنند. از حیث وجودشناختی هم، امر به گونه ای است که انسان با انتخاب های عاقلانه، به خود هویت اخلاقی بخشیده و از این رو، هرچه از سعه عقلانی بیشتری برخوردار گردد اخلاقی تر خواهد بود.