مقاله عنوان فارسی: کارآمدی نظریه ولایت فقیه در تامین مصلحت عمومی (عنوان عربی: فاعلیه نظریه ولایه الفقیه فی تأمین المصلحه العامه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در حکومت اسلامی از صفحه ۳۳ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: کارآمدی نظریه ولایت فقیه در تامین مصلحت عمومی (عنوان عربی: فاعلیه نظریه ولایه الفقیه فی تأمین المصلحه العامه)
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: کارآمدی
مقاله نظریه
مقاله ولایت فقیه
مقاله فلسفه سیاسی و مصلحت عمومی (کلیدواژه عربی: الفاعلیه
مقاله النظریه
مقاله ولایه الفقیه
مقاله الفلسفه السیاسیه
مقاله المصلحه العامه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شبان نیا قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
یکی از مولفه هایی که به منظور ارزیابی نظریه های سیاسی مورد توجه قرار می گیرد، نحوه مواجهه نظریه با مصالح عمومی است. مفهوم مصلحت عمومی از مولفه هایی است که می تواند به منظور ارزیابی ظرفیت نظریه های سیاسی در باب کارآمدی سیاسی مورد توجه قرار گیرد؛ کما اینکه اندیشه ورزی و تاکید فیلسوفان سیاسی گویای این امر است. مصلحت عمومی، مساله ای است که از دیر باز در فلسفه سیاسی، نظر پژوهشگران را به خود معطوف داشته است و امروزه نیز یکی از مباحث اصلی فلسفه سیاسی به شمار می آید. این مفهوم در عرصه عمل سیاسی نیز به عنوان یک شاخص بسیار مهم در ارزیابی عملکرد گروه های مختلفی که به گونه ای با سیاست سروکار دارند، به کار می رود. تحقق مصلحت عمومی در زمره اهداف میانی حکومت اسلامی، امری است که مورد توجه و تاکید نظریه پردازان ولایت فقیه و محققین اندیشه سیاسی اسلام قرار گرفته است. مراجعه به آثار امام خمینی، علامه طباطبائی، شهید صدر و آیه اله مصباح یزدی و دیگر نظریه پردازان، ما را به این امر مهم رهنمون می سازد. اما همین مقدار برای تحقق چنین امر خطیری کافی به نظر نمی رسد و باید در جهت نشان دادن عملیاتی بودن این تاکیدات، سازوکارهایی پیش بینی شود. در راستای پاسخگویی به این دغدغه، بررسی سازوکارهای موجود در نظریه ولایت فقیه، ضروری می باشد.