مقاله عنوان فارسی: پویایی فقه شیعه (عنوان عربی: فاعلیه فقه الشیعه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در حکومت اسلامی از صفحه ۳۱ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: پویایی فقه شیعه (عنوان عربی: فاعلیه فقه الشیعه)
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: فقه پویا
مقاله جامعه متحول
مقاله نیازهای انسان
مقاله اجتهاد
مقاله عقل
مقاله عرف
مقاله احکام حکومتی (کلیدواژه عربی: الفقه الفانل
مقاله المجتمع المتغیر
مقاله متطلبات الإنسان
مقاله الاجتهیاد
مقاله العقهل
مقاله العرف
مقاله الأحکام الحکومیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاهدی رحیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فقه امامیه از ویژگی هایی برخوردار است که نظیر آن را در کمتر دانشی می توان یافت. در میان این شاخصه ها سه ویژگی که تا حدودی از گوشه ای از سیمای این دانش، پرده برمی گیرد؛ یعنی جاودانه بودن فقه، فراگیربودن فقه و انعطاف پذیری فقه، دارای اهمیت بیشتری می باشند.
بیان ویژگی های مزبور، هر انسان آزاداندیشی را به طرح این پرسش بنیادی وا می دارد که دلیل توانمندی و کارآمدی فقه در قبال انبوه نیازهای تمام نشدنی انسان چیست و سازوکار آن کدام است؟
نوشتار حاضر، به دنبال آن است تا ضمن طرح مبادی موضوع بحث، به تبیین علل و عوامل پویایی و بالندگی فقه در عرصه حیات جمعی انسان پرداخته و به پاره ای از شبهات در این حوزه، پاسخ گوید.