مقاله عنوان فارسی: پایه نظری و الگوی هیجانات مثبت از دیدگاه اسلام (عنوان عربی: الأساس النظری و نموذج الانفعالات الایجابیه من وجهه نظر الإسلام) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در مطالعات اسلام و روانشناسی از صفحه ۱۴۵ تا ۱۶۶ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: پایه نظری و الگوی هیجانات مثبت از دیدگاه اسلام (عنوان عربی: الأساس النظری و نموذج الانفعالات الایجابیه من وجهه نظر الإسلام)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: هیجانات مثبت
مقاله نشاط
مقاله لذت
مقاله سرور
مقاله روان شناسی اسلامی
مقاله الگوی هیجانات (کلیدواژه عربی: الإنفعالات الإیجابیه
مقاله البهجه
مقاله اللذه
مقاله السرور
مقاله علم نفس الإسلامی
مقاله نموذج الانفعالات)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پسندیده عباس
جناب آقای / سرکار خانم: گلزاری محمود
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودی عبدالهادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش آن بود که تئوری هیجانات مثبت از دیدگاه اسلام را بررسی نماید. پرسش های اساسی عبارت بود از اینکه:۱٫ کارکرد هیجانات مثبت چیست؟ ۲٫ الگوی هیجانات مثبت کدامند؟ روش پژوهش، کتابخانه ای است که پس از شناسایی و استخراج مفاهیم مربوطه از متون اسلامی، به تحلیل محتوای آن پرداخته شد. نتایج نشان داد که هیجانات مثبت موجب «بسط برانگیختگی توانمندی» می شوند؛ روان انسان را از انقباض خارج کرده و گسترش می دهند؛ انسان را از خمودی خارج ساخته و برانگیخته می کنند؛ و ناتوانی را از بین برده و انسان را برای انجام امور، آماده و توانمند می سازد. الگوی هیجانات مثبت از دیدگاه اسلام سه ویژگی دارد: ۱٫ همه ابعاد مادی و معنوی انسان را شامل می شود؛ ۲٫ باید متوازن بوده و هر کدام از ابعاد، هیجان مناسب خود را داشته باشند و ۳٫ نباید پیامد منفی داشته باشند وگرنه نتیجه معکوس خواهند داد.