مقاله عنوان فارسی: پایان اشغال بندر عباس توسط پرتغال و نقش آن در شکوفایی تجارت این بندر در دوره صفوی (عنوان عربی: نهایه الاستعمار البرتغالی و دوره فی ازدهار تجاره میناء عباس فی الدوره الصفویه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در تاریخ در آینه پژوهش از صفحه ۱۳۳ تا ۱۵۶ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: پایان اشغال بندر عباس توسط پرتغال و نقش آن در شکوفایی تجارت این بندر در دوره صفوی (عنوان عربی: نهایه الاستعمار البرتغالی و دوره فی ازدهار تجاره میناء عباس فی الدوره الصفویه)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: تنگه هرمز
مقاله جزیره هرمز
مقاله ملوک هرمز
مقاله خلیج فارس
مقاله بندرعباس
مقاله صفوی (کلیدواژه عربی: مضیق هرموز
مقاله جزیره هرموز
مقاله ملوک هرموز
مقاله الخلیج الفارسی
مقاله میناء عباس
مقاله الصفویه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناصری لیراوی زینب
جناب آقای / سرکار خانم: حاجیان پور حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
تنگه ها به عنوان آبراه های دریایی همواره در اقتصاد دولت ها نقش بارزی را ایفا می کنند. ملوک هرموز با انتخاب پایتخت جدید خود، جزیره جرون که به یاد وطن خود آن را هرمز نامیدند، نبض تجارت منطقه را به دست گرفتند. مورخان جملگی از تجارت پررونق جزیره هرمز با هندوستان یاد کرده اند. با تصرف جزیره هرمز توسط آلبوکرک پرتغالی تجارت این منطقه تحت کنترل آنان قرار گرفت، اما شاه عباس کبیر با کمک انگلیسی ها پرتغالی ها را شکست داده، از جزیره بیرون کرد. بعد از سقوط هرمز، بندر گمبرون نقش فعالی را در مناسبات اقتصادی ایفا کرد. این پژوهش در پی یافته هایی برای این پرسش هاست که اولا: نقش جزیره و تنگه هرمز در تجارت دریایی منطقه خلیج فارس چگونه بوده است، و ثانیا: پی آمدهای اقتصادی تصرف هرمز در این منطقه چه بود، ثالثا: رشد تجاری بندرعباس چگونه شکل گرفت؟