مقاله عنوان فارسی: ولایت مداری در الگوی پیشرفت سیاسی اسلامی ـ ایرانی (عنوان عربی: محوریه الولایه فی أنموذج التطور السیاسی الإسلامی – الإیرانی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در معرفت سیاسی از صفحه ۱۰۱ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: ولایت مداری در الگوی پیشرفت سیاسی اسلامی ـ ایرانی (عنوان عربی: محوریه الولایه فی أنموذج التطور السیاسی الإسلامی – الإیرانی)
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: خلقت
مقاله ملکیت
مقاله ولایت
مقاله تصرف
مقاله پیشرفت
مقاله پیشرفت سیاسی ولایت مداری (کلیدواژه عربی: الخلقه
مقاله الملکیه
مقاله الولایه
مقاله التحکم
مقاله التطور
مقاله التطور السیاسی
مقاله محوریه الولایه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهری مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
در اندیشه اسلامی، خداوند خالق و مالک عالم هستی است و تصرف در ملک او نیازمند اذن و اجازه می باشد. پیشرفت سیاسی مستلزم تصرف در عالم تشریع بوده و این تصرف نیز مشروط به اذن و اجازه مالک است. ولی الاهی، که در پیامبر (ص)، ائمه (ع) و در عصرغیبت، در فقیه عادل و با کفایت متجلی می گردد، تنها کسی است که از سوی خداوند مأذون و مأمور بوده تا در راستای هدف خلقت، در این عالم تصرف نماید. ازاین رو، پیشرفت سیاسی اسلامی، فرایندی است که در نتیجه انجام عمل صالح سیاسی، از که توسط افراد ماذون از سوی ولی امر، در جهت سعادت انسانی برای برپایی عدالت و دست یابی به حیات طیبه، تحقق یافته و موجب پویایی تمدن کمال محور می گردد. تحقق این امر مبتنی بر عبودیت الاهی، و فرجام شناسی و باور به زندگی در سرای آخرت می باشد. در این صورت، جامعه از شاخص هایی هم چون عمل صالح سیاسی، بصیرت سیاسی و اطاعت پذیری، که شرط تحقق پیشرفت سیاسی است، بهره مند خواهد شد، ازاین رو، پیشرفت سیاسی در جامعه ولایی، تنها بر اساس نظریه انتصابی ولایت فقیه متصور است؛ سایر دیدگاه ها در این مورد، ارتباط مستقیمی با پیشرفت سیاسی نخواهند داشت. به عبارت دیگر، پیشرفت سیاسی در صورتی محقق خواهد شد که انسان با اختیار سیاسی خویش، ولایت ولی الاهی را برگزیده و با انجام عمل صالح سیاسی، خویشتن را مطیع اوامر او گرداند.