مقاله عنوان فارسی: ولایت فقیه و قانون گرایی (عنوان عربی: أسعد الکعبی ولایه الفقیه والنزعه إلی القانون) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در حکومت اسلامی از صفحه ۵ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: ولایت فقیه و قانون گرایی (عنوان عربی: أسعد الکعبی ولایه الفقیه والنزعه إلی القانون)
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: ولایت فقیه
مقاله حکم حکومتی
مقاله قوانین موضوعه
مقاله بیعت
مقاله الزام شرعی (کلیدواژه عربی: ولایه الفقیه
مقاله الحکم الحکومی
مقاله القوانین الوضعیه
مقاله البیعه
مقاله الإلزام الشرعی)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانی موثقی حبیب اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
پای بندی به قوانین موضوعه و تحلیل حقوقی آن، جزء مباحث اساسی فلسفه حقوق است .قانون گرایی، مقوله ای است که از دیرباز، مورد توجه عالمان حقوق قرار گرفته است. در فقه اسلامی نیز لزوم عمل به قوانین شرعی، جزء واجباتی است که در حوزه مدرکات عقل عملی، قابل فهم است. با این حال، در مورد قوانین متغیر و موضوعه دولتی، مباحث روشنی وجود ندارد که نبود دولت مشروع اسلامی در طول تاریخ، آن را توجیه می کند. در نوشتار حاضر با توجه به نظرات مختلف در باب ولایت فقیه، تاثیرات هر یک در باب وجوب اطاعت از قوانین موضوعه دولتی در نظام مقدس اسلامی، مورد بحث قرار گرفته است. با اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه می توان لزوم شرعی اطاعت را نتیجه گرفت، اما اگر مبنای دیگری اتخاذ شود نمی توان الزام اطاعت را در همه موارد، ثابت نمود. در این مقاله، نقش بیعت در ایجاد الزام نیز، مورد اشاره قرار گرفته است.