مقاله عنوان فارسی: وضعیت سنجی فرهنگی نظام جمهوری اسلامی در آغاز دهه چهارم انقلاب: قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها (عنوان عربی: تقویم الوضع الثقافی لنظام الجمهوریه الاسلامیه مع بدایه العقد الرابع للثوره (نقاط القوه، الضعف، الفرص و التحدیات)) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مطالعات انقلاب اسلامی از صفحه ۴۷ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: وضعیت سنجی فرهنگی نظام جمهوری اسلامی در آغاز دهه چهارم انقلاب: قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها (عنوان عربی: تقویم الوضع الثقافی لنظام الجمهوریه الاسلامیه مع بدایه العقد الرابع للثوره (نقاط القوه، الضعف، الفرص و التحدیات))
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: انقلاب اسلامی
مقاله قوت
مقاله ضعف
مقاله فرصت و تهدید (کلیدواژه عربی: الثوره الاسلامیه
مقاله القوه
مقاله الضعف
مقاله الفرص
مقاله التحدیات)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمی بنی صادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
لطفا برای مشاهده چکیده فارسی و عربی به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.