مقاله عنوان فارسی: وحدت و همبستگی سیاسی از منظر قرآن (عنوان عربی: الوحده والتضامن السیاسی من منظار قرآنی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در سیاست متعالیه از صفحه ۲۹ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: وحدت و همبستگی سیاسی از منظر قرآن (عنوان عربی: الوحده والتضامن السیاسی من منظار قرآنی)
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: وحدت
مقاله تفرقه
مقاله مبانی و مولفه های وحدت سیاسی
مقاله چالش ها و آسیب های وحدت سیاسی (کلیدواژه عربی: الوحده
مقاله الفرقه
مقاله قواعد واسس الوحده السیاسیه
مقاله التحدیات ونقاط ضعف الوحده السیاسیه
مقاله التضامن)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورفرد مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
قرآن کریم با تعابیری مختلف، وحدت و همبستگی را ستایش کرده و آن را نعمتی الهی دانسته و بعثت پیامبران را برای فرو نشاندن اختلافات و برقراری وحدت در جامعه معرفی کرده است. در این مقاله پس از بررسی مفهومی وحدت که بار معنوی دارد، به مولفه های تقویت کننده وحدت سیاسی اشاره شده است. سپس با آسیب شناسی موانع وحدت، «وحدت و همبستگی» به عنوان استراتژی مسلمانان تلقی گردیده است، از این رو با غیرمسلمانان، چه یهود و نصارا و چه کفار غیرحربی، صرفا از طریق قرارداد که بار معنوی ندارد و تاکتیک تلقی می شود، می توان ارتباط برقرار کرد.