مقاله عنوان فارسی: وجود در حکمت متعالیه و اگزیستانسیالیسم (عنوان عربی: الوجود فی الحکمه المتعالیه والوجودیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در معارف عقلی از صفحه ۵۹ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: وجود در حکمت متعالیه و اگزیستانسیالیسم (عنوان عربی: الوجود فی الحکمه المتعالیه والوجودیه)
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: وجود
مقاله مفهوم وجود
مقاله حقیقت وجود
مقاله اگزیستانس
مقاله حکمت متعالیه
مقاله اگزیستانسیالیسم (کلیدواژه عربی: الوجود
مقاله مفهوم الوجود
مقاله حقیقه الوجود
مقاله الوجودیه
مقاله الحکمه المتعالیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسین زاده یزدی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
مفهوم «وجود» و جایگاه آن در تفکر فلسفی انسان و پیوندش با دیگر مفاهیم، راه پرفراز و نشیبی را در تاریخ اندیشه بشری می پیماید. جای شگفتی است مفهومی که در بسیاری از سنت های فلسفی، بدیهی و به تعبیری روشن ترین بدیهی شمرده می شود دچار چنین تطوری گردد. این مفهوم در برخی از دیرینه ترین سنت های فلسفی دوران باستان جایگاهی بس محوری داشته است، به گونه ای که موضوع فلسفه، وجود بماهو وجود دانسته می شود. در دوره های پسین این مفهوم در حاشیه مباحث فلسفی قرار گرفت. در سده های گذشته در حکمت متعالیه و اگزیستانسیالیسم غربی دیگربار احیا شد و افق های تازه ای بر اندیشه بشری گشود. گذری کوتاه بر مسائلی که در این دو جریان فلسفی ارائه می شود، از نزدیکی قابل توجهی درباره وجود پرده برمی دارد.
در این نوشتار با طرح پاره ای از مسائل مهم در باره وجود در حکمت متعالیه و نزد گروهی از بزرگان اگزیستانسیالیسم، روزنه ای را برای تطبیق و مقایسه جست وجو خواهیم کرد.