مقاله عنوان فارسی: وبلاگ های دینی روحانیان در ایران: ارزیابی الگوی مدل هرم سه سطحی (عنوان عربی: تقییم المواقع الدینیه لرجال الدین فی إیران: أنموذج الهرم ثلاثی الأبعاد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در معرفت فرهنگی اجتماعی از صفحه ۵۵ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: وبلاگ های دینی روحانیان در ایران: ارزیابی الگوی مدل هرم سه سطحی (عنوان عربی: تقییم المواقع الدینیه لرجال الدین فی إیران: أنموذج الهرم ثلاثی الأبعاد)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: الگو
مقاله هرم
مقاله وبلاگ
مقاله روحانی
مقاله تبلیغ دین (کلیدواژه عربی: الأنموذج
مقاله الهرم
مقاله الموقع
مقاله رجل الدین
مقاله تبلیغ الدین)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری صالح
جناب آقای / سرکار خانم: کوثری مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
این مقاله، با هدف تدوین چارچوبی در قالب معیارهایی برای تحلیل و ارزیابی وبلاگ های دینی روحانیون در ایران نگاشته شده است. درسال های اخیر، روحانیان فرصت را برای حضور فعال و تبلیغ دین در این فضا فراهم دیده اند. اما رشد کمی وبلاگ های روحانیان لزوما به معنای دستیابی به اهداف مورد نظر و تبلیغ موثر دین نیست. برای دستیابی به معیارهای ارزیابی، به ۲۰ معیار عمومی دست یافته که آنها را در قالب چهار معیار «تعاملی بودن»، «خاص بودگی»، «نمایایی» و «دسترس پذیری امکان ارزیابی وبلاگ ها» تقسیم بندی کرده است. به منظور ارزیابی تخصصی این وبلاگ ها، چهار معیار «روزآمدی تقویم دینی»، «حجیت»، «کاربردی بودن» و «ویژه نگاری» تعریف گردید. این هشت معیار ابداعی، در قالب هرم سه سطحی یک الگو در نظر گرفته شده است که قاعده آن را معیار های عام و سطح میانی و رأس آن را معیار های تخصصی تشکیل می دهد. در این هرم، هر چه از قاعده به سمت رأس آن حرکت کنیم، معیار ها تخصصی تر می گردد.