مقاله عنوان فارسی: واکاوی نسبت میان اسلام و فلسفه اسلامی (عنوان عربی: تحلیل النسبه بین الإسلام والفلسفه الإسلامیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در معارف عقلی از صفحه ۱۲۵ تا ۱۶۰ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: واکاوی نسبت میان اسلام و فلسفه اسلامی (عنوان عربی: تحلیل النسبه بین الإسلام والفلسفه الإسلامیه)
این مقاله دارای ۳۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: فلسفه اسلامی
مقاله فلسفه الهی
مقاله فلسفه عربی
مقاله فلسفه یونان (کلیدواژه عربی: الفلسفه الإسلامیه
مقاله الفلسفه الإلهیه
مقاله الفلسفه العربیه
مقاله فلسفه الیونان)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدابخشیان حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
دانشی که موضوع خویش را وجود مطلق قرار داده و با روش عقلی و بهره گیری از برهان در پی درک حقایق اشیا است را «فلسفه اسلامی» نامیده اند. اما چرا این فلسفه را با پسوند «اسلامی» وصف کرده اند؟ برای پاسخ گویی به این پرسش، نخست به امکان تحقق فلسفه اسلامی و سپس به ویژگی ها و مولفه هایی که در مجموع، امکان شکل گیری فلسفه ای با وصف اسلامی را قابل قبول می سازند، پرداخته شده است.
بررسی جنبه اسلامی آنچه که امروز با نام «فلسفه اسلامی» شناخته می شود، بخش دیگر این مقاله را تشکیل می دهد. در آغاز این بخش در نقد دیدگاهی که عنوان «فلسفه اسلامی» را ساخته و پرداخته شرق شناسان می داند، به تبارشناسی این واژه پرداخته و آثار آن در نوشته های فیلسوفان اسلامی پی گرفته شده است و در ادامه، واژه «فلسفه عربی» مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. آن گاه مولفه هایی که بیانگر اسلامی بودن فلسفه موجود است، برشمرده شده و در پایان به طرح و نقد دیدگاه مخالف تحقق فلسفه اسلامی پرداخته شده است. این مقاله در مجموع با گردآوری دیدگاه های گوناگون درباره نسبت میان اسلام و فلسفه اسلامی، به ارائه معیارهایی که انتساب فلسفه اسلامی به اسلام را قابل قبول می سازد، پرداخته است.