مقاله عنوان فارسی: واکاوی دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی در سقط جنین، ناظر به سلامتی مادر و جنین (عنوان عربی: تنقیب آراء الفقهاء فی المذاهب الإسلامیه عن الإجهاض بالنظر إلی صحه الأم و النجنین) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) از صفحه ۱۰۹ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: واکاوی دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی در سقط جنین، ناظر به سلامتی مادر و جنین (عنوان عربی: تنقیب آراء الفقهاء فی المذاهب الإسلامیه عن الإجهاض بالنظر إلی صحه الأم و النجنین)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: سقط
مقاله جنین
مقاله نفخ روح
مقاله جواز
مقاله حرمت (کلیدواژه عربی: الإجهاض
مقاله الجنین
مقاله نفخ الروح
مقاله الجواز
مقاله الحرمه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحی نسرین
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی مقدم سیدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: خادمی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
سقط جنین یکی از معضلات مهم اجتماعی در عصر حاضر است. آیا با توجه به خطرهایی که برای جان مادر یا سلامتی جنین وی وجود دارد، می توان حکم به سقط جنین داد؟ فقهای اهل سنت، درباره سقط جنین پیش از نفخ روح دیدگاه های گوناگونی دارند، لیکن همه آنها سقط جنین پس از نفخ روح را در حالت عادی حرام می دانند. فقهای امامیه، سقط جنین قبل و بعد از نفخ روح بدون هیچ سببی را حرام می دانند. بیشتر فقها، در صورت وجود خطر برای سلامتی مادر، سقط جنین را پیش از نفخ روح مجاز می دانند و اگر برای جان مادر خطر داشته باشد، سقط جنین را پس از نفخ روح نیز جایز می دانند زمانی که جنین ناقص الخلقه و نگهداری آن باعث عسر و حرج باشد، برخی فقهای اهل تسنن و امامیه سقط آن را پیش از نفخ روح را جایز می دانند.